تحقیق آجرهای نسوز


دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، آجرهای نسوز بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : نسوزهااپراتورها بر روی برخی از دستگاهها با این گونه مواد در عملیات کاملاً رضایت بخش و مطلوب می باشد. اما دیگران که سعی در آنها داشته اند در دستیابی به موفقیت های اقتصادی با شکست موجه شده اند،مواد قابل ریخته گری با آلومینیوم بالا (بسیار زیاد) به طور عادی با روکش های الومینیومی بالا مورد استفاده قرار گرفته اند و مواد قابل ریختگی سیلیس با پوشش سیلس مورد استفاده قرار گرفته اند . از آنجائیکه آن غالباً قسمت میانی و مرکزی یک پوشش می باشد که ابتدا در معرض فرسایش و تحلیل رفتن قرار می گیرد .کشش و جاذبه واضح و آشکاری در قادر بودن در تعمیر یک ناحیه بوسیله کوبیدن وجود داشته است . و همچنین در آوردن پوشش عقب در سرویس و اجازه دادن به استفاده کامل از بقیه موادنسوز باقی مانده در ان نسبت فرسایش و تحلیل سرعت کمتری داشته است وجود داشته است .در کوره های قوسی با ظرفیت ۲۵ تن ، نمونه ای از آجرهای پوششی آلومینیومی تا بیش از ۲۰۰ریختگی وجود دارد . برای کوره های بزرگ از ظرفیت ۱۵۰ تن مدت زمان از ۱۱۰ یک امر بسیار خو …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X