تحقیق در زمینه تاریخ معماری

تحقیق در زمینه تاریخ معماری

فهرست   فرمت ورد ۵۹ صفحه تعریف معماری………………………. ۱ معمار…………………………….. ۲ خاستگاه معماری…………………….. ۴ معماری در مصر……………………… ۵ معماری در یونان……………………. ۷ معماری در امپراطوری………………… ۸ بیزانس «روم شرقی»………………….. 9 کتاب تاریخ سبک‌های معماری……………. ۱۰ باروک…………………………….. ۱۵ روکوکو……………………………. ۱۷ کلاسیسیم جدید………………………. ۱۹ مدرنیسم چیست؟……………………… ۲۱ مدرن ولیت…………………………. ۲۲ پست مدرنیسم……………………….. ۲۳ مراحل تجزیه و تحلیل………………… ۳۴ اصول مشخصه‌ها و مراحل طراحی………….. ۳۸ اصول و روشهای معماری……………….. ۴۰ مشخصه‌ها و اصول معماری معاصر…………. ۴۳ فرم و فضا…………………………. ۴۴ سازندگیهای فرم و فضا……………….. ۴۶ سازماندهی مرکزی……………………. …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X