دانلود مقاله تغذیه نوزاد نارس

دانلود مقاله تغذیه نوزاد نارس   27صفحه فرمتword اهداف: این متن جهت استفاده پزشکان و پرستاران و سایر پرسنل درمانی شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان طراحی شده است. می توان با کمک این بحث، جزوات آموزشی والدین را نیز تهیه نمود. گرچه در تهیه این راهنمای بالینی سعی شده است از جدیدترین منابع موجود استفاده شود اما باید در نظر گرفت که در بسیاری از موضوعات، شواهد کافی در دست نمی باشد. در این موارد از تجارب گروه همکاران استفاده شده است. تعاریف: نوزاد نارس: نوزادی که قبل از ۳۷ هفته کامل بارداری متولد شده است. Late preterm infant: نوزادی که بین ۳۴ تا ۳۷ هفتهبارداریمتولدشدهاست. نوزاد کم وزن (LBW): نوزادی که با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد شده است. نوزاد بسیار کم وزن (VLBW): نوزادی که با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم متولد شده است. نوزاد فوق العاده کم وزن (ELBW):نوزادی که با وزن کمتر از ۱۰۰۰ گرم متولد شده است. سن بارداری (Gestational Age): سن جنین در داخل رحم از اولین روز آخرین قاعدگی مادر تا زمان تولد نوزاد براساس هفته و روز. سن پس از تولد یا سن تقویمی (Chronical Age): سن پس از تولد نوزاد به …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *