دانلود مقاله عایق های ضد آتش

  دانلود مقاله عایق های ضد آتش   13صفحه فرمتword عایق های ضد آتش حقیقت این است که ماده ای به نام “عایق ضدآتش” (Fire-proof) یا ترکیبی که واقعا “نسوز” باشد، وجود ندارد. هر ماده ای، وقتی دما به اندازه کافی بالا رود می سوزد یا اگر شعله ور نشود، ذوب می شود. اما دمای سوختن مواد مختلف با هم فرق می کند. در حالت کلی، عایق های ضدآتش (Fire-proof) یا جلوگیری کننده آتش (Fire-retardant) ، به موادی گفته می شود که می توانند مدت زمان بسیار بیشتری در مقابل حرارت ناشی از شعله های آتش معمولی مقاومت کنند و یا نقش اصلی آنها، جلوگیری از انتشار آتش به قسمت های دیگر است. باید توجه داشت که عایق های ضدآتش، الزاما نرخ انتقال حرارت را کاهش نمی دهند و به عنوان عایق حرارتی عمل نمی کنند و تنها وظیفه مقابله با آتش را دارند. به عبارت دیگر عایق های Refractory و عایق های ضدآتش (Fire-retardant) با هم تفاوت دارند. منظور از عایق نسوز (Refractory) ، عایقی است که نرخ انتقال حرارت را در دماهای بالاتر از ۱۰۰۰۰C به مقدار قابل توجهی می کاهد …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X