دانلود پاورپوینت داروهای مورد استفاده درCPR – پنجاه اسلاید


          دانلود پاورپوینت داروهای مورد استفاده درCPR – پنجاه اسلاید nهیپوولمی باید پیش از شروع درمان جبران شود. nدر صورتیکه  هیپوتانسیون  شدید نبا شد از دوبو تامین استفاده می کنیم. nازمحلول دکستروز ۰۵/۰و کلرید سدیم ۰/۹-رینگر لا کتاک و رینگر برای رقیق کردن استفاده می شود. nغلظت محلول انفوزیون دوبوتامین نباید بیش از mg/ml5 باشد. nمحلو لهای حاوی دبو تامین به سبب اکسیدا سیون تغییر رنگ می دهند که موردی ندارد nهنگا م تجویز دارو از ورید بزگ محیطی استفاده کنید nجهت جلو گیری از بروز قلبیت در دفعات مختلف محل تزریق وریدی را جا به جا کنید. n به بیمار آموزش دهید درد قفسه سینه را فورا گزارش کند nEKG وBP به طور مرتب چک شود. n I/O  تازمانی که برونده ادراری افزایش می یابد چک شود. n متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: n …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *