دانلود پاورپوینت نت پیشگیرانه

دانلود پاورپوینت نت پیشگیرانه


                نت (نگهداری و تعمیرات) نت مخفف کلمات نگهداری و تعمیرات می باشد و بطورکلی می توان گفت که نت مجموعه برنامه ها و اقدامات به منظور نگهداشتن تجهیزات در سطح قابل قبول ازنظر عملیاتی ( نگهداری ) و یا باز گرداندن تجهیزات معیوب به چرخه استفاده وبهره برداری می باشد و نتیجه مورد انتظار از این اقدامات ایجاد آمادگی ، حفظ قابلیت عملیاتی ، تداوم و استمرار عملیاتی تجهیزات برای شرایط تعریف شده خواهد بود.   انواع نت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست BM ) ((Breakdown Maintenance ) نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهPM )  ) (preventive maintenance ) نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ( PDM ) ( predictive Maintenance  ( نگهداری و تعمیرات اصلاحی ( CM ) ( Corrective Maintenance) نگهداری و تعمیرات بهره ورجامع ( (Total Productive Maintenance) (TPM     و در ادامه داریم: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست  (Breakdown   Maintenance) نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM نگهداری و تعمیرات پیشگویانه نگهداری و تعمیرات بهره ور ج …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X