پاسخ تشریحی سوالات مقاومت مصالح ازمون دکترای عمران سالهای ۹۱ تا ۹۶

این جزوه شامل حل تشریحی و کامل سوالات درس مقاومت مصالح مربوط به ازمون دکترای عمران می باشد که کلیه سوالات سالهای ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۵ و ۹۶ را در بر می گیرد. فایل مذکور در فرمت GPEG تهیه شده است. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X