پاورپوینت آشنایى با تاریخ تمدن اسلامى

پاورپوینت آشنایى با تاریخ تمدن اسلامى   فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۹۲             آشنایى با تاریخ تمدن اسلامى    سرگذشت انسان از معبر تمدنها مى‏گذرد» و «تمدنها در طول تاریخ در شکل دادن به هویت بشر گسترده‏ترین نقش را داشته‏اند.» امروزه تمدن به سند تاریخىِ فرهنگ ملل تبدیل گشته و نزد آنان از اهمیتى ویژه برخوردار است؛ و کم‏تر ملّتى را مى‏توان یافت که نسبت به مواریث خود تعصب نورزد؛ زیبایى، و قدمتش را به رخ دیگر ملل نکشد و براى حفظ و نگهدارى آنها مبالغى هنگفت هزینه نکند تمدن در لغت و اصطلاح‏ فرهنگ‏نویسان براى واژه تمدن معانى زیر را نوشته‏اند: «شهرنشینى»، «اسالیب شهرنشینى گزیدن»، «به زىّ شهرنشینان درآمدن»، «فرهیختگى». این معانى ناظر بر بیرون آمدن انسان از حالت بربریت و وحشى‏گرى یعنى نخستین شرط و مرحله تمدن است؛ در حالى که امروزه ازتمدن معانى یاد شده مراد نیست و این واژه صورت اصطلاحى را به خود گرفته که مفاهیم زیر از آن اراد …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X