پاورپوینت استانداردهای اورژانس

پاورپوینت استانداردهای اورژانس


پاورپوینت استانداردهای اورژانس     38اسلاید   فضا های اصلی اورژانس فضاهای اصلی بخش اورژانس با توجه به وظایف و عملکرد آن به قسمت های زیر تقسیم می گردد. ۱- اطلاعات و هدایت بیماران ۲- پذیرش، غربالگری و یا تریاژ و قسمت های انتظار ۳- واحد احیاء- مراقبت از بیماران حاد که وضعیت فوری دارند. (اتاق های تحت نظر) ۴- مشاوره و گرفتن شرح حال از بیمارانی که وضعیت حاد ندارند. ۵-ایستگاه پرستاری ۶- فضاهای اختصاصی دیگر نظیر اتاق ویژه (مراقبت از بیمارانی که از نظر تنفسی –قلبی دچار مشکل شده اند.)،اتاق گچ، اتاق پانسمان، ایزوله و اتاق مسمومین، اتاق آماده سازی داروها و غیره ۷- واحد آموزشی شامل اتاق های درس و مطالعه ۸- بخش های پشتیبانی شامل، انبارها، اتاق های البسه تمیز و کثیف ، حمام ، دستشویی، اتاق کارکنان ، محل نگه داری ترالی ها،قسمت نگه داری تجهیزات و دستگاه های متحرک ۹- اتاق تی و نگه داری وسایل نظافت ۱۰- محل استراحت پرسنل ، تریا و آبدارخانه ۱۱- اتاق مربوط به مدیر و سوپروایزر بخش ۱۲- اتاق های لازم جهت بستری کوتاه مدت بیماران [۱۳- فضا های لازم جهت گردش کارها نظیر راهروها، در …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X