پاورپوینت خودکشی – ۶۰ سالاید

پاورپوینت خودکشی – ۶۰ سالاید


پاورپوسنت خودکشی پاورپوسنت خودکشی پاورپوسنت خودکشی •یکی از پدید ه های خطرناک که جزء آسیبها، انحرافات و کجرو یهای اجتماعی محسوب می شود، خودکشی و بویژه خودکشی جوانان است. جوانان یکی از سرمایه های بی بدیل هر جامعه ای بویژه خودکشی جوانان هستند و آسیب پذیری آنان از ناحیه خودکشی خسارت های جبران ناپذیر مادی و معنوی برای جامعه به دنبال دارد. پاورپوسنت خودکشی •نظریات •امیل دورکیم خودکشی را پدید ه ای اجتماعی قلمداد میکند و اعتقاد دارد که خوکشی حاصل و برآیند عوامل گوناگون تأثیرات خانوادگی، اجتماعی، دینی و همه واقعی تهای اجتماعی است که در نتیجه روال نظام اجتماعی  و گسیختگی روابط افراد با همدیگر در جامعه و بر اثر احساس غربت و تنهایی شکل می گیرد.خودکشی ناهنجارانه، در جوامعی روی م یدهد که دچار تغییرات عمیق در نظام اجتماعی گردیده و تقسیم کارزمینه این دگرگونی ساختاری است. پاورپوسنت خودکشی خودکشی جبرگرایانه در شرایط وجود اجبار و تحلیل و رفتارهای  تحکم آمیز بروز پیدا می کند. متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوسنت خودکشی است؛ برای دانلود کل پاورپوسنت خودکشی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X