پاورپوینت دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازی سال۱۳۹۱

پاورپوینت دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازی سال۱۳۹۱     فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۶             واحد آموزش و توانمندسازی منابع انسانی یکی از واحدهای معاونت توسعه مدیریت منابع موسسه است که سطح دانش و مهارتهای شغلی مناسب برای کارمندان رادر راستای انجام وظایف، ماموریتهاو دستیابی به اهداف موسسه تعیین می نماید و موظف به اجرای مراحل اصلی فرایند آموزش در موسسه می باشد که به اختصار واحد آموزش نامیده می شود. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X