پاورپوینت روش تحقیق – ۶۷ اسلاید

پاورپوینت روش تحقیق – ۶۷ اسلاید


پاورپوینت روش تحقیق پاورپوینت روش تحقیق پاورپوینت روش تحقیق Øمنابع علم Øسرچشمه های دانش بشری ۵ دسته اند: Ø1) تجربه Ø2) مرجع مطلع و آ گاه Ø3) استدلال قیاسی Ø4) استدلال استقرایی Ø5) روش علمی Ø1- تجربه پاورپوینت روش تحقیق Øهر فرد براساس تجربیات شخصی خود می تواند پاسخهای بسیاری از سؤالهایی را که با آنها رو به روست بیابد. Øمحدودیت : هر فرد براساس ویژگی های خاص خود تحت تأثیر حوادث قرار می گیرد. در شرایط مشابه ممکن است دو فرد تجربیات متفاوت داشته باشند. Ø5- روش علمی : Øمهمترین جنبه های روش استقرایی و قیاسی ترکیب شدند و روش علمی (روش استقرایی – قیاسی ) به دست آمد. Øچارلز داروین در بسط نظریه تکامل خود اولین کسی است که در پی جویی علم از این روش استفاده کرد. Øدر روش علمی محقق بطور استقرایی از مشاهده به فرضیه و سپس بطور قیاسی از فرضیه به استنباط منطقی می رسد و پیامدهایی را که در صورت درست بودن رابطه فرض شده پیش خواهند آمد قیاس می کند. اگر استنباط های قیاسی با پیکرۀ ساز …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X