پاورپوینت شیمی معدنی ۱

پاورپوینت شیمی معدنی ۱ ۲۷۳اسلاید فهرست: فصل اول:تقارن در شیمیفصل دوم:بررسی ساختار اتمفصل سوم:خواص تناوبی عنصرهافصل چهارم:پیوند های شیمیاییفصل پنجم:جامدات یونیفصل ششم:شیمی اسید و بازفصل هفتم:شیمی توصیفی عناصر اصلی …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X