پاورپوینت موش

پاورپوینت موش


پاورپوینت موش     18اسلایدهمراه باتصویر   • جوندگان بزرگتـرین راسـته پسـتانداران هسـتند کـه بـا جمعیتی بیش از کل جمعیت سایر پستانداران بر روی کـره زمـین منشا خسارات اقتصادی و بهداشتی فراوانی میباشند ) بیش از ۱۷۰۰ گونه که ۱۳۰ گونه ی انها را موش ها تشکیل داده اند). در این حیوانات یک جفت دندان پیشین وجود دارد که رشد دایمی داشته و خصلت جویدن اشیا سختنیز به علت رشد دایمی دندان ها و نیاز به ساییدن و کوتاه نگه داشتن و تیز نگه داشتن انهاست . فاقد دندان نیش هستند . امتداد دندان های پیشین در جوندگان متفاوت و مهم است ( دندان رو به جلو مثل موش کور و یا بطور قایم در اغلب جوندگان مثل سنجاب ها و رو به عقب مثل راتوس ها ) بر اساس یافته های این تحقیق گونه های موشهای اهلی و وحشی که در انتقال بیماریها به انسان در ایـران نقـش مهمتـری داشتهاند عبارتند از      الف ) موشهای اهلی شامل : ۱-موش قهوهای یا نروژی ۲- موش سیاه یا موش سقف ۳-موش خانگی موشهای وحشی شامل : ۴-رومبومیس اپیموس یا جربیل بزرگ   …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X