پاورپوینت کتاب شیمی عمومی ۱ دکتر سید احمد میر شکرایی

  پاورپوینت کتاب شیمی عمومی ۱ دکتر سید احمد میر شکرایی   341اسلاید فهرست:   فصل اول: ساختار اتمفصل دوم: پیوندهای شیمیاییفصل سوم:ساختار هندسی مولکول هافصل چهارم: حالت گازیفصل پنجم: مایعات و جامداتفصل ششم: محلول هافصل هفتم: ترمودینامیک و تعادل های شیمیاییفصل هشتم:سینتیک شیمیایی …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X