پاور پوینت (اسلاید) باتری


این پاور پوینت دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت باتری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : انواع باتری ها باتری های مختلف دارای مواد و واکنش های شیمیایی متفاوتی هستند. بیشترین باتریهای مورد استفاده عبارتند از:
باتری قلیایی :
باتری سرب – اسید :
باتری لیتیم :
باتری یون لیتیم :
باتری نیکل – کادمیم :
باتری روی – کربن یا باتری کربن :
:
Solar Wonders, ©۲۰۰۷ Florida Solar Energy Center 4محتوای اسلاید ۴ : باتری قلیایی مثل باتری دوراسل و انرژایزر و سایر باتریهای قلیایی الکترودهای این نوع باتری از جنس روی و اکسید منگنز می باشد. امّا الکترولیت (تجزیه کننده) آن از جنس خمیر قلیایی است.
Solar Wonders, ©۲۰۰۷ Florida Solar Energy Center 5محتوای اسلاید ۵ : باتری سرب – اسید : این نوع باتری بیشتر در اتومبیل استفاده می شو …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X