پاور پوینت (اسلاید) بازرسی فنی با استفاده از آزمونهای غیر مخرب (NDT)


این پاور پوینت دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت بازرسی فنی با استفاده از آزمونهای غیر مخرب (NDT)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : انواع سیستمهای بازرسی : آزمونهای مخرب (DT)
Destructive Testآزمونهای غیر مخرب (NDT )
Non Destructive Testمحتوای اسلاید ۴ : در این نوع تست ، آزمایشهای مختلف بر روی نمونه های استاندارد تهیه شده از قطعات مورد آزمون
انجام میشود و پس از انجام تست نمونه از بین می رود . آزمونهای مخرب ( DT ): معایب روش :سرعت پائین
پر هزینه بودن
ارائه اطلاعات فقط مربوط به نمونه هامحتوای اسلاید ۵ : آزمونهای غیر مخرب( NDT ) :
تست یا بازرسی غیر مخرب به روشهایی از بازرسی اطلاق میشود که در آنها کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن قطعه ، مورد بررسی قرار میگیرد . تفاوتهای DT و NDT : در روشهای DT پس …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X