پاور پوینت (اسلاید) بهداشت آب و مواد غذایی


این پاور پوینت دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت بهداشت آب و مواد غذایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : شاخص آلودگی میکروبی آب – شاخص آلودگی میکروبی آب کلیفرم ها می باشد

سنجییده می شود Most Probable Number (M.P.N ) با شاخص
وجود کلیفرم ها در آب به معنی آلودگی با فاضلاب می باشد .
کلی فرم ها میکروب های میله ای شکل هوازی یا بیهوازی اختیاری ، گرم منفی،
بدون هاگ هستند .شامل میکروب های مدفوعی و هم غیر مدفوعی می باشد .

از دیدگاه بررسی های بهداشتی وجود کلی فرم ها باید از گروه مدفوعی شناخته
شود مگر خلاف آن ثابت شود .محتوای اسلاید ۴ : بهسازی آب پالایش آب :
STORAGE انبار کردن FILTRATION پالایش CHLORINATION کلر زنی
از نظر فیزیکی ،انبار کردن آب در ۲۴ ساعت اول حدود ۹۰% ناخالصی های معلق ته نشین میشود.
ا …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X