پاور پوینت (اسلاید) فیزیک الکترونیک


 این پاور پوینت دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت فیزیک الکترونیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت محتواب برخی از اسلاید ها : محتوای اسلاید ۳ : طبقه بندی جامدات بر اساس آرایش اتمی براساس آرایش اتمی جامدات به سه نوع بلوری(crystalline)، نیمه بلوری(polycrystalline)، و بی شکل (amorphous)تقسیم میشوند. اتمهای تشکیل دهنده جامدات تک بلوری مانند نیمه رساناها و فلزات دارای آرایش تناوبی می باشند، بدین معنا که آرایش خاصی از اتمها در تمام جامد تکرار شده و با مشخص شدن تناوب اصلی ساختار بلوری در یک سری نقاط معادل شکلی یکسان دارد. جامدات بی شکل مانند دی اکسید سیلیسیم (SiO2) فاقد ساختار تناوبی هستند. جامدات چند بلوری یا نیمه بلوری مانند polysilicon از تعداد زیادی ناحیه کوچک تک بلوری تشکیل یافته اند. نیمه رساناهای مورد استفاده در قطعات الکترونیکی انحراف ناچیزی از حالت تن …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X