پاور پوینت (اسلاید) گشتاور و اهرم‌ها


این پاور پوینت دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت گشتاور و اهرم‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : عاملی است که سبب چرخش یک جسم حول یک نقطه یا یک محور می شود.
حاصل جفت نیرو (نیروی مضاعف)وارد بر یک جسم معیاری است برای سنجش تمایل چرخش در آن جسم که آنرا اصطلاحا گشتاور می نامیم.

گشتاور برابر حاصلضرب اندازه نیرو در فاصله نقطه اثر نیرو تا محور دوران می باشد.
F: نیرو بر حسب نیوتن
R: فاصله عمودی نقطه اثر نیرو تا محور چرخش یا کوتاهترین و عمودی ترین فاصله بین خطوط عملکرد دو نیرو(بازوی گشتاور) بر حسب متر
:Tگشتاوربر حسب نیوتن متر

تعریف گشتاور:محتوای اسلاید ۴ : دامنه تمایل برای ایجاد چرخش با افزایش یا کاهش نیرو یا طول بازوی گشتاور مقدارش کم و زیاد می شود.
مقدار نیروی درگیر که هر چه بیشتر باشد چرخش بیشتر است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X