پاور پوینت (اسلاید) Herbicide Resistance Management


این پاور پوینت دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت Herbicide Resistance Management  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : What is Herbicide Resistance
(official WSSA definition) Inherited ability of a plant to survive
and reproduce following exposure to
a dose of herbicide normally lethal to
the wild type. PAT – HRM 4
محتوای اسلاید ۴ : What is a Weed Biotype A population (a subgroup) of weeds
within a given species that possess
certain traits or characteristics not
common to the entire population. PAT – HRM 5
محتوای اسلاید ۵ : Extent of
Herbicide Resistance

Is it a significant problem
or just a curiosity PAT – HRM 6
محتوای اسلاید ۶ : Extent of Herbicide Resistance Worldwide In 1998, 216 biotype …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X