پاور پوینت (اسلاید) The Beauty Of Night


این پاور پوینت دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت The Beauty Of Night  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : Bremerhaven محتوای اسلاید ۴ : Hamburg محتوای اسلاید ۵ : Sydney محتوای اسلاید ۶ : Berlín محتوای اسلاید ۷ : Budapest محتوای اسلاید ۸ : Cologne محتوای اسلاید ۹ : London محتوای اسلاید ۱۰ : Prague محتوای اسلاید ۱۱ : Dresden (again) محتوای اسلاید ۱۲ : Salzburg محتوای اسلاید ۱۳ : Las Vegas محتوای اسلاید ۱۴ : Venice محتوای اسلاید ۱۵ : Dresden محتوای اسلاید ۱۶ : Mount Saint-Michel محتوای اسلاید ۱۷ : Paris محتوای اسلاید ۱۸ : Paris محتوای اسلاید ۱۹ : Tokyo محتوای اسلاید ۲۰ : Shanghai محتوای اسلاید ۲۱ : Hong Kong محتوای اسلاید ۲۲ : Kuala Lumpur محتوای اسلاید ۲۳ : The Alps محتوای اسلاید ۲۴ : Moscow محتوای اسلاید ۲۵ : Moscow مح …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X