پروژه مالی حسابداری تاثیر هموار سازی بر بازده انباشته شرکت های

فهرست مطالب فصل اول ۱-۱) مقدمه  2-1) بیان مساله :  3-1) اهمیت موضوع  4-1) اهداف تحقیق :  5-1) استفاده کنندگان از نتایج تحقیق: ۶-۱) پرسش های تحقیق  7-1)فرضیه ها  8-1)متغیر ها  9-1)روش تحقیق  10-1) جامعه آماری ونمونه ۱۱-۱) قلمرو تحقیق (موضوعی ،مکانی و زمانی ):……………………………………………………………………… ۶ ۱۲-۱) داده های مورد نیاز وچگونگی محاسبه واستخراج آنها:……………………………………………………….. ۶ ۱۳-۱)نتایج حاصل از تحقیق :……………………………………………………………………………………………… ۷ ۱۴-۱) محدودیتهای تحقیق :……………………………………………………………………………………………….. ۷  15-1) تعریف واژه های کلیدی :………………………………………………………………………………………… ۸ ۱۶-۱) ساختار تحقیق  فصل دوم ۱-۲) مقدمه  2-2) اهداف گ …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X