کتاب آموزش زبان آلمانی ۳ Alltag, Beruf & Co به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب


کتاب آموزش زبان آلمانی ۳ Alltag, Beruf & Co به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Hueber               مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است: کتاب Alltag Beruf & Co. 3. Kursbuch und Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در ۱۱۶ صفحه و به صورت اسکن رنگی کتاب Alltag Beruf & Co. 3. Lehrerhandbuch به زبان آلمانی و در ۹۰ صفحه و به صورت اسکن با کیفیت فایل های صوتی Kursbuch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X