پاورپوینت درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی ( رنسانس و عصر جدید )

پاورپوینت درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی ( رنسانس و عصر جدید ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۵۳ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان v رنسانس به معنای نوزایی و تجدید حیات است...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۱۵ تاریخ یازدهم انسانی ( قرون وسطا )

پاورپوینت درس ۱۵ تاریخ یازدهم انسانی ( قرون وسطا ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۵ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان • در قرن ۴م، امپراتوری روم بر اثر مشکلات اداری و...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ یازدهم انسانی ( فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس ۱۲ تاریخ یازدهم انسانی ( فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان § در عصر تیموریان نیز علوم...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۱۳ تاریخ یازدهم انسانی ( تحولات سیاسی و اقتصادی در دوره صفوی )

پاورپوینت درس ۱۳ تاریخ یازدهم انسانی ( تحولات سیاسی و اقتصادی در دوره صفوی ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۵۰ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان q تاج محل، یکی از پرآواز...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۱۴ تاریخ یازدهم انسانی ( فرهنگ و تمدن در عصر صفوی )

پاورپوینت درس ۱۴ تاریخ یازدهم انسانی ( فرهنگ و تمدن در عصر صفوی ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان q صفویان با ایجاد وحدت سیاسی، یکپارچگی...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی ( ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی )

پاورپوینت درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی ( ظهور و گسترش تمدن ایرانی اسلامی ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان v در آغاز کار، به راهزنی افتاد...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ یازدهم انسانی ( ایران در دوران غزنوی ، سلجوقی و خوارزمشاهی )

پاورپوینت درس ۱۰ تاریخ یازدهم انسانی ( ایران در دوران غزنوی ، سلجوقی و خوارزمشاهی ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۸ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان • علوم دینی در قیاس...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری )

پاورپوینت درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ( حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۸ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان پس از آنکه مغولان...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی )

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان حملۀ عرب های مسلمان...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۷ تاریخ یازدهم انسانی ( جهان اسلام در عصر خلافت عباسی )

پاورپوینت درس ۷ تاریخ یازدهم انسانی ( جهان اسلام در عصر خلافت عباسی ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان o پس از امویان، یکی دیگر از...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۵ تاریخ یازدهم انسانی ( تثبیت و گسترش در دوران خلفای نخستین )

پاورپوینت درس ۵ تاریخ یازدهم انسانی ( تثبیت و گسترش در دوران خلفای نخستین ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۱ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان v جامعه و حکومتی که پیامبر...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۴ تاریخ یازدهم انسانی ( امت و حکومت نبوی در مدینه )

پاورپوینت درس ۴ تاریخ یازدهم انسانی ( امت و حکومت نبوی در مدینه ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۴۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان o مدینه یا مدینه النبی پیش از...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در مکه )

پاورپوینت درس ۳ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در مکه ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان • در ۱۷ یا به روایت دیگر، در ۱۲ ربی...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۶ تاریخ یازدهم انسانی ( امویان بر مسند قدرت )

پاورپوینت درس ۶ تاریخ یازدهم انسانی ( امویان بر مسند قدرت ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۵۱ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان • امویان (بنی امیه)، از خاندان قدرتمند و پُر...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی ( روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک )

پاورپوینت درس ۲ تاریخ یازدهم انسانی ( روش پژوهش در تاریخ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان v یکی...
ادامه مطلب