پاورپوینت درس ۲ انسان و محیط زیست پایه یازدهم خاک، بستر زندگی

پاورپوینت درس ۲ انسان و محیط زیست پایه یازدهم خاک، بستر زندگی                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۶ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: استفاده از...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ زبان انگلیسی پایه یازدهم A Healthy Lifestyle

پاورپوینت درس ۲ زبان انگلیسی پایه یازدهم A Healthy Lifestyle           نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۷ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  Lesson 2 A Healthy Lifestyle In the...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ منطق پایه دهم انسانی لفظ و معنا

پاورپوینت درس ۲ منطق پایه دهم انسانی لفظ و معنا               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: برای بیان و انتقال افکار...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ جامعه شناسی پایه دهم انسانی پدیده‌های اجتماعی

پاورپوینت درس ۲ جامعه شناسی پایه دهم انسانی پدیده‌های اجتماعی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس ۲ پدیده های اجتماعی...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ جغرافیای ایران پایه دهم روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا

پاورپوینت درس ۲ جغرافیای ایران پایه دهم روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا                     نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ آموزش قرآن پایه نهم: سوره دُخان و سوره جاثیه (آموزش مفاهیم)، یادآوری تلفظ حروف خاص (۲)، محمد رسول الله (ص)

پاورپوینت درس ۲ آموزش قرآن پایه نهم: سوره دُخان و سوره جاثیه (آموزش مفاهیم)، یادآوری تلفظ حروف خاص (۲)، محمد رسول الله (ص)           نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۹...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ دین و زندگی پایه دوازدهم: یگانه بی همتا

پاورپوینت درس ۲ دین و زندگی پایه دوازدهم: یگانه بی همتا             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس دوم دین و زندگی...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Look it Up)

پاورپوینت درس ۲ زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Look it Up)             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: Contain دارا بودن و  شامل بودن                    ...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ دین و زندگی پایه دوازدهم: یگانه بی همتا

پاورپوینت درس ۲ دین و زندگی پایه دوازدهم: یگانه بی همتا           نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس دوم دین و زندگی دوازدهم...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ علوم و فنون ادبی پایه دهم انسانی سازه‌ها و عوامل تأثیر گذار شعر فارسی ( کارگاه فصل اول ۹ اسللاید)

پاورپوینت درس ۲ علوم و فنون ادبی پایه دهم انسانی سازه‌ها و عوامل تأثیر گذار شعر فارسی ( کارگاه فصل اول ۹ اسللاید)                   نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Look it Up)

پاورپوینت درس ۲ زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Look it Up)               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: Contain دارا بودن و  شامل...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّانی: إنَّکُم مَسؤولونَ

پاورپوینت درس ۲ عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّانی: إنَّکُم مَسؤولونَ                     نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۸ اسلاید   همراه با ترجمه درس و...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران و جهان در آستان دورۀ معاصر

پاورپوینت درس ۲ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی ایران و جهان در آستان دورۀ معاصر             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۹ اسلاید   قسمتی از...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هشتم (My Week )

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هشتم (My Week )                   نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: Lesson 2 Conversation...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Look it Up)

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Look it Up)             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: Contain دارا بودن و  شامل بودن                    ...
ادامه مطلب