پاورپوینت درس ۸ منطق پایه دهم انسانی قیاس اقترانی

پاورپوینت درس ۸ منطق پایه دهم انسانی قیاس اقترانی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۷ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  با استدلال قیاسی و قیاس اقترانی...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت فردی و اجتماعی

پاورپوینت درس ۸ جامعه شناسی پایه دهم انسانی هویت فردی و اجتماعی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  درس ۸ هویت...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ جغرافیای ایران پایه دهم تقسیمات کشوری ایران

پاورپوینت درس ۸ جغرافیای ایران پایه دهم تقسیمات کشوری ایران                     نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۲ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   بعدها...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ آموزش قرآن پایه نهم: سوره صف و سوره جمعه و منافقون (آموزش مفاهیم)، نحوه خواندن نون ساکن و تنوین، او خواهد آمد

پاورپوینت درس ۸ آموزش قرآن پایه نهم: سوره صف و سوره جمعه و منافقون (آموزش مفاهیم)، نحوه خواندن نون ساکن و تنوین، او خواهد آمد           نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ دین و زندگی پایه دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز

پاورپوینت درس ۸ دین و زندگی پایه دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۸۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هشتم دین...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ دین و زندگی پایه دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز

پاورپوینت درس ۸ دین و زندگی پایه دوازدهم: احکام الهی در زندگی امروز           نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۸۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هشتم دین و...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ علوم و فنون ادبی پایه دهم انسانی وزن شعر فارسی ( کارگاه فصل سوم ۴ اسللاید)

پاورپوینت درس ۸ علوم و فنون ادبی پایه دهم انسانی وزن شعر فارسی ( کارگاه فصل سوم ۴ اسللاید)                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۳ اسلاید...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: یا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ

پاورپوینت درس ۸ عربی پایه دهم انسانی اَلدَّرْسُ الثّامِنُ: یا مَنْ فِی الْبِحارِ عَجائِبُهُ                   نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۲ اسلاید   همراه با ترجمه...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی دوم و جهانِ پس از آن

پاورپوینت درس ۸ تاریخ ایران و جهان معاصر پایه دوازدهم انسانی جنگ جهانی دوم و جهانِ پس از آن             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۵ اسلاید   قسمتی...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رضاخان؛ تثبیت قدرت

پاورپوینت درس ۸ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رضاخان؛ تثبیت قدرت                   نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۳ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هشتم...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی )

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان حملۀ عرب های مسلمان...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی )

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان حملۀ عرب های مسلمان...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی )

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی ) پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان حملۀ عرب های مسلمان...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ منطق پایه دهم انسانی قیاس اقترانی

پاورپوینت درس ۸ منطق پایه دهم انسانی قیاس اقترانی                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۷ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  با استدلال قیاسی و قیاس...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی )

پاورپوینت درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی ( اسلام در ایران زمینه های ظهور تمدن ایرانی اسلامی ) •پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان حملۀ عرب های مسلمان...
ادامه مطلب