پاورپوینت درس ۱ انسان و محیط زیست پایه یازدهم آب، سرچشمه زندگی

پاورپوینت درس ۱ انسان و محیط زیست پایه یازدهم آب، سرچشمه زندگی                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   دبیر...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ انسان و محیط زیست پایه یازدهم خاک، بستر زندگی

پاورپوینت درس ۲ انسان و محیط زیست پایه یازدهم خاک، بستر زندگی                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۶ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: استفاده از...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۴ انسان و محیط زیست پایه یازدهم انرژی، حرکت، زندگی

پاورپوینت درس ۴ انسان و محیط زیست پایه یازدهم انرژی، حرکت، زندگی                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۶۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: آینده انرژی...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۵ انسان و محیط زیست پایه یازدهم زباله، فاجعۀ محیط زیست

پاورپوینت درس ۵ انسان و محیط زیست پایه یازدهم زباله، فاجعۀ محیط زیست                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۷۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: بسیاری...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۶ انسان و محیط زیست پایه یازدهم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش

پاورپوینت درس ۶ انسان و محیط زیست پایه یازدهم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: افزایش...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۷ انسان و محیط زیست پایه یازدهم محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه

پاورپوینت درس ۷ انسان و محیط زیست پایه یازدهم محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۵۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: کشور...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۱ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زنگ علوم (گردش در باغ)

پاورپوینت درس ۱ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زنگ علوم (گردش در باغ)                 نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  فصل...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: هوای سالم، ‌آب سالم

پاورپوینت درس ۲ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: هوای سالم، ‌آب سالم             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۷ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  فصل دوم هوای سالم...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۳ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زندگی ما و گردش زمین ۱

پاورپوینت درس ۳ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زندگی ما و گردش زمین ۱             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۲ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  زندگی ما...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۴ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زندگی ما و گردش زمین ۲

پاورپوینت درس ۴ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: زندگی ما و گردش زمین ۲             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۷ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  زندگی ما...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۵ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: پیام رمز را پیدا کن ۱

پاورپوینت درس ۵ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: پیام رمز را پیدا کن ۱             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  پیام رمز...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۶ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: پیام رمز را پیدا کن ۲

پاورپوینت درس ۶ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: پیام رمز را پیدا کن ۲             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  پیام رمز...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۷ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: اگر تمام شود

پاورپوینت درس ۷ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: اگر تمام شود             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  اگر تمام شود … فصل...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: بسازیم و لذت ببریم

پاورپوینت درس ۸ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: بسازیم و لذت ببریم             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  بسازیم و لذت ببریم!...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۹ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: سرگذشت دانه

پاورپوینت درس ۹ علوم تجربی پایه دوم ابتدایی: سرگذشت دانه             نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: سرگذشت دانه فصل نهم درس در...
ادامه مطلب