پاور پوینت (اسلاید) الگوریتم ها


این پاور پوینت دارای ۴۵۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت الگوریتم ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : تعریف الگوریتم
الگوریتم مجموعه‌ای از دستورالعمل ها، برای حل مسئله می‌باشد که شرایط زیر را باید دارا باشد: دقیق باشد
جزئیات کامل حل مسئله را داشته باشد.
پایان‌پذیر باشد.محتوای اسلاید ۴ : مراحل الگوریتم برای حل یک مسئله باید الگوریتم آن مسئله را مشخص کنیم (یا بیابیم) که اصطلاحاً طراحی الگوریتم برای آن مسئله نامیده می‌شود. در طراحی الگوریتم معمولاً سه مرحله زیر را از هم جدا می‌کنند: خواندن داده‌ها
انجام محاسبات
خروجی‌هامحتوای اسلاید ۵ : مثال :الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کرده مجموع دو عدد را محاسبه و چاپ نماید. خروجی‌ها انجام محاسبات ورودیها
مجموع دو عدد جمع دو عدد a , b
شروع
b ,a را بخوا …

پاور پوینت (اسلاید) الگوریتم زنبور عسل


این پاور پوینت دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت الگوریتم زنبور عسل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : برخی کاربردهای الگوریتم زنبور در مهندسی:
* آموزش شبکه عصبی برای الگو شناسی
* زمان بندی کارها برای ماشین‌های تولیدی
* دسته‌بندی اطلاعات
* بهینه‌سازی طراحی اجزای مکانیکی
* بهینه‌سازی چند گانه
محتوای اسلاید ۴ : در الگوریتم کلونی های زنبورعسل (ABC) زنبورها شامل سه گروه می شوند :
زنبورها ی کارگر، تماشاگر و پیشرو(طلایه دار).
زنبور عسلی که در منطقه رقص برای ایجاد تصمیم به انتخاب یک منبع غذایی باقی می ماند زنبور عسل جستجوگر نامیده می شود ، و زنبور عسلی که به طرف منابع غذایی از پیش مشخص شده می رود زنبور عسل کارگر نام دارد. زنبور عسلی که جستجوی تصادفی انجام می دهد زنبور عسل پیشرو یا طلایه دار نام دارد.
در الگوریتم …

پاور پوینت (اسلاید) قواعد کلی انگلیسی


این پاور پوینت دارای ۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت قواعد کلی انگلیسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : یادآوری از سال دوم راهنمایی b.جملات زیرا منفی کنید.۱٫She is a dentist.She isn’t a dentist.او(دختر)یک دندانپزشک است.۲٫My Friend was absent yesterday..My friend wasn’t absent yesterdayنکته:در جمله هایی که فعل کمکی دارند باید برای منفی کردن آن not یا برای مخفف کردن آن به جای do not ،don’t اضافه کنیم.توجه کنید که Amبرای I و Is برای You ،و Areبرای We They He She It است.همچنین Do برای I و YouوThey ولی Does برای He She It وWe است.محتوای اسلاید ۴ : این دو اص‍طلاح به جای علامت کسره اِ درفارسی استفاده می شود. پایه هایِ صندلیکاربرد ’sوof هرگاه بخواهیم یک شی را به انسانی نسبت دهیم از ’S استفاده می کنیم.مثال:کتابِ علیAli’s book. …

پاور پوینت (اسلاید) الگوریتم های ژنتیک


این پاور پوینت دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت الگوریتم های ژنتیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : ۴ فضای فرضیهالگوریتم ژنتیک بجای جستجوی فرضیه های general-to specific و یا simple to complex فرضیه ها ی جدید را با تغییر و ترکیب متوالی اجزا بهترین فرضیه های موجود بدست میاورد.
در هرمرحله مجموعه ای از فرضیه ها که جمعیت (population) نامیده میشوند از طریق جایگزینی بخشی از جمعیت فعلی با فرزندانی که از بهترین فرضیه های موجود حاصل شده اند بدست میآید.
محتوای اسلاید ۴ : ۵ ویژگیهاالگوریتم های ژنتیک در مسائلی که فضای جستجوی بزرگی داشته باشند میتواند بکار گرفته شود.
همچنین در مسایلی با فضای فرضیه پیچیده که تاثیر اجزا آن در فرضیه کلی ناشناخته باشند میتوان از GA برای جستجو استفاده نمود.
برای discrete optimizationبسیار مورد …

پاور پوینت (اسلاید) الگوریتم و فلوچارت فصل سوم


این پاور پوینت دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت الگوریتم و فلوچارت فصل سوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : ۴ الگوریتم و فلوچارتهر دستورالعملی که مراحل انجام کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان نماید بطوریکه ترتیب مراحل و شرط خاتمه عملیات در آن کاملا“ مشخص شده باشد را الگوریتم گویند. محتوای اسلاید ۴ : ۵ مراحل الگوریتم برای حل یک مسئله باید الگوریتم آن مسئله را مشخص کنیم (یا بیابیم). که
اصطلاحاً طراحی الگوریتم برای آن مسئله نامیده می‌شود. در طراحی
الگوریتم معمولاً سه مرحله زیر را از هم جدا می‌کنند: خواندن داده‌ها
انجام محاسبات
خروجی‌هامحتوای اسلاید ۵ : ۶ مثال : الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت کرده مجموع
دو عدد را محاسبه و چاپ نماید. خروجی‌ها انجام محاسبات ورودیها

مجموع دو عدد جمع …

پاور پوینت (اسلاید) الفبای مشتری مداری


این پاور پوینت دارای ۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت الفبای مشتری مداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : ت) توجه به جزئیات : وقتی که مشتری دریابد که شما حتی به مسائل کوچک نیز توجه دارید به راحتی درخواهد یافت که چگونه مسائل اصلی برای شما مهم خواهد بود.
ج) جهش و تعالی در خدمات : یکی از عوامل جذب مشتریان جدید و عامل حفظ مشتریان فعلی و وفاداری مشتریان قدیمی است.
خ) خدمات اضافی و جنبی(خدمات پس از فروش) : عاملی که مشتریان شما را راضی و خوشحال خواهد نمود. ۴الفبای مشتری مداریناشر: وبلاگ علی بستان [alibostan.blogsky.com]محتوای اسلاید ۴ : د) دقت در کار : از عوامل مهم رضایت مشتریان است.
ر) روشهای جدید(ابداع و نوآوری) : فاکتوری که می تواند باعث افزایش تعداد مشتریان و بالا رفتن میزان رضایت آنان گردد.
س) سرعت در کار : لازم به تو …

پاور پوینت (اسلاید) الفبای موفقیت


این پاور پوینت دارای ۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت الفبای موفقیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم هاژ: ژرف بینی برای شکافتن علت هاس: سخاوت برای گشایش در کارها ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوجص: صداقت داشتنض: ضرر را تحمل کردن محتوای اسلاید ۴ : ط: طهارت و پاک بودن نیت در راهی که قدم برداشته ایمظ: ظلم نکردن و مظلوم نبودنع: عمل به دانسته هاغ: غیرت نسبت به اهدافف: فکر بزرگ در سر داشتنق: قدرشناسی نسبت به همه
محتوای اسلاید ۵ : ک: کمال گراییگ: گذشتل: لزوم ایمان به قدرت لایزالم: مشکلات را شکلات دیدن ن: نداشتن ترس و هراس از تلاشو: وابسته پنداشتن موفقیت خود فقط به دو نفر : خدا و خودمان ه: هدف دقیق و مناسب داشتن ی: یافتن راه درست برای رسیدن به هدف محتوای اسلاید ۶ : The end …

پاور پوینت (اسلاید) قابلیت اطمینان


این پاور پوینت دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت قابلیت اطمینان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : تعاریف و مفاهیم احتمال عملکرد رضایت بخش سیستم در شرایط کاری مشخص، برای مدت زمان معین.

احتمالزمانعملکرد
رضایت بخششرایط کاری
معینمحتوای اسلاید ۴ : روش های ارزیابی قابلیت اطمینان ۲٫ مشابه سازی
انجام یک سری آزمایشات واقعی
نیاز به زمان و هزینه زیادReliability
Evaluation Techniquesتحلیلی
استفاده از مدل های ریاضی
نیاز به ساده سازی

محتوای اسلاید ۵ : روش های بهسازی قابلیت اطمینان محتوای اسلاید ۶ : بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان سوال
مقدار هزینه اختصاص یافته جهت افزایش Relaibility چقدر باشد؟

در کجا و بر روی چه جزئی از سیستم هزینه کنیم تا منافع حاصل از قابلیت اطمینان بیشترین مقدار خود را داشته باشد؟
محتوای اسلای …

پاور پوینت (اسلاید) الگوریتم و فلوچارت


این پاور پوینت دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت الگوریتم و فلوچارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : مراحل تهیه الگوریتم برای تهیه یک الگوریتم خوب و کارآمد باید مراحل خاصی اجرا شوند:
۱- تعریف دقیق مسئله: باید مسئله را تجزیه و تحلیل کرده تا کوچکترین ابهامی در فهم آن وجود نداشته باشد.
۲- تعیین عوامل اصلی(متغییرهای) مورد نیاز
۳- تعیین ورودی و خروجی مسئله : (داده ها و اطلاعات)
۴- بررسی راه حل های مختلف مسئله
۵- انتخاب یک راه حل مناسب
۶- اشکال زداییمحتوای اسلاید ۴ : فلوچارت بیان تصویری الگوریتم
مراحل انجام کار با اشکال هندسی نشان داده می شوند.
مراحل انجام کار توسط خطوط به هم وصل می گردند.محتوای اسلاید ۵ : start stopc←a+b
d← iA,BA,B,”۱۰۰”ورودیخروجیخروجیخروجیمحتوای اسلاید ۶ : مثال۱ : فلوچارتی رسم کنید که دو عد …

پاور پوینت (اسلاید) واقعه غدیر


این پاور پوینت دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت واقعه غدیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : سوره برائت (توبه ) تنها سوره بدون بسم الله در قرآن
علت:
۱- این سوره درواقع با اعلان جنگ با دشمنان پیمان شکن واظهاربرائت وبیزاری ازآنها وپیش گرفتن یک روش محکم وسخت درمقابل آنان آغاز شده است وروشنگر خشم خداوندنسبت به مشرکین است ولذا با بسم الله الرحمن الرحیم که نشانه صلح ودوستی ومحبت وبیان کننده صفت رحمانیت ورحیمیت خداست ، درظاهرتناسب ندارد.
۲-گروهی نیز معتقد اندکه درحقیقت این سوره دنباله سوره انفال می باشد چون درسوره انفال پیرامون پیمانها سخن گفته شده ودراین سوره پیرامون الغای پیمان های پیمان شکنان بحث شده است .
محتوای اسلاید ۴ : ابلاغ سوره برائت: پیامبر تصمیم به شرکت درمراسم حج را نداشتند
نخست پیامبربه ابوبکرقسمتی از …

پاور پوینت (اسلاید) الکل


این پاور پوینت دارای ۱۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت الکل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : کابرد الکل در پزشکی ضدعفونی ابزارهای طبی و غیره
گندزدایی به دلیل نفوذ فوق العاده به داخل منافذ و حفره ها و از بین بری باکتری های گرم مثبت و منفی و باکتری های مقاوم به اسید
محافظت از رشد میکروبی در فرآورده های دارویی
محتوای اسلاید ۴ : الکل ها و ضدعفونی کردن الکل ها دارای اثر کشندگی روی  باکتری های رویشی گرم- و+(BACTRICIDE)،قارچ ها،مایکو باکتریوم توبرکلوزیس و ویروس های پوشش دار می باشند.
بطور کلی الکل ها در غلظت ۷۰% به عنوان گند زدا برای وسایلnon critical وبرخیsemi critical که بتوان آنها را به مدت ۱۰ دقیقه در الکل غوطه ور نمود استفاده میشود.
محتوای اسلاید ۵ : مزایای الکل غیرسمی درصورت بلع
فاقد اثر آلرژی زا روی پوست و دستگاه …

پاور پوینت (اسلاید) کلیات مدیریت استراتژیک


این پاور پوینت دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت کلیات مدیریت استراتژیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : مراحل مدیریت استراتژیک تدوین formulation
تعیین ماموریت شرکت، شناخت عوامل محیطی و تهدیدها و فرصتهای آن، شناخت ضعفها و قوتهای سازمان، تعیین اهداف بلندمدت و استراتژی‌ها.
پیتر دراکر: کار اصلی مدیریت استراتژیک، نگاه به سازمان از زاویه دید ماموریت سازمان است.

اجرا implementation
اجرای Sها نیازمند فرهنگ سازمانی و ساختار مناسب، ایجاد انگیزه در نیروها (هنر و نه علم) و …
ارزیابی evaluation
بررسی مستمر محیط خارجی + ارزیابی عملکرد و سپس انجام اقدامات اصلاحی

جلسه دوم۴محتوای اسلاید ۴ : سطوح مدیریت استراتژیک تدوین، اجرا و ارزیابی Sها در سه سطح زیر انجام می‌گیرد

کل شرکت: Corporate level

واحدهای تجاری است …

پاور پوینت (اسلاید) علف های هرز


این پاور پوینت دارای ۶۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت علف های هرز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : مقدمه: یکی از مشکلاتی که کشاورزان کشور ما از آن رنج می برند بحث علفهای هرز است بطوریکه برابر تازه ترین آمار منتشر بیش از ۲۰٪ محصولات کشاورزی توسط علفهای هرز از بین می روند به قسمی که خسارت ناشی این گیاهان نسبت به زیان ناشی از آفات و بیماریها در کشاورزی بسیار زیادتر است و این در حالی است که تولید مواد غذایی در ایران با نیاز جامعه به دلیل محدودیت های کشت و زرع و نیز جمعیت روبه رشد هماهنگ نیست و ما محتاج واردات آن می باشیم. بنابراین توجه به علم علفهای هرز که در چند دهه گذشته پیشرفتهای چشمگیری در دنیا داشته و هر روز شاهد کشف پدیده جدیدی در این رابطه هستیم ضروری است . محتوای اسلاید ۴ : تعریف علفهای هرز علف هرز گیاهی است که ب …

پاور پوینت (اسلاید) گشتاور و اهرم‌ها


این پاور پوینت دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت گشتاور و اهرم‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : عاملی است که سبب چرخش یک جسم حول یک نقطه یا یک محور می شود.
حاصل جفت نیرو (نیروی مضاعف)وارد بر یک جسم معیاری است برای سنجش تمایل چرخش در آن جسم که آنرا اصطلاحا گشتاور می نامیم.

گشتاور برابر حاصلضرب اندازه نیرو در فاصله نقطه اثر نیرو تا محور دوران می باشد.
F: نیرو بر حسب نیوتن
R: فاصله عمودی نقطه اثر نیرو تا محور چرخش یا کوتاهترین و عمودی ترین فاصله بین خطوط عملکرد دو نیرو(بازوی گشتاور) بر حسب متر
:Tگشتاوربر حسب نیوتن متر

تعریف گشتاور:محتوای اسلاید ۴ : دامنه تمایل برای ایجاد چرخش با افزایش یا کاهش نیرو یا طول بازوی گشتاور مقدارش کم و زیاد می شود.
مقدار نیروی درگیر که هر چه بیشتر باشد چرخش بیشتر است.

پاور پوینت (اسلاید) Herbicide Resistance Management


این پاور پوینت دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت Herbicide Resistance Management  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت

محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید ۳ : What is Herbicide Resistance
(official WSSA definition) Inherited ability of a plant to survive
and reproduce following exposure to
a dose of herbicide normally lethal to
the wild type. PAT – HRM 4
محتوای اسلاید ۴ : What is a Weed Biotype A population (a subgroup) of weeds
within a given species that possess
certain traits or characteristics not
common to the entire population. PAT – HRM 5
محتوای اسلاید ۵ : Extent of
Herbicide Resistance

Is it a significant problem
or just a curiosity PAT – HRM 6
محتوای اسلاید ۶ : Extent of Herbicide Resistance Worldwide In 1998, 216 biotype …