تحقیق ارتباط دانشگاه و صنعت فولاد در توسعه کارآفرینی


دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، ارتباط دانشگاه و صنعت فولاد در توسعه کارآفرینی بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : چکیده :در این مقاله مسائل و موانع یا مشکلات و راهکار های آن و تجربیات اشخاص تشریح گردید و نیز توضیح داده شد که به چه علت در زمینه ارزیابی طرق کار آفرینی و اقدامات بسیار کمی مبذول گردیده است به طور خلاصه اگر بخواهیم کار آفرینی ابزار دست مفید و موثر مدیریت برای رسیدن به هدف های سازمانی باشد باید از طریق کار آفرینی ارزیابی به عمل آورده و دلایل آن ذکر گردد . امروزه به عنوان تعامل علم و عمل به عنوان یک اصل پذیرفته شده می تواند فعالیتی مطلوب را رقم زند و دانشگاه به عنوان مهد علم و صنعت به عنوان عرصه عمل قدیمی ترین خاستگاه این دو رکن هستند . بعد نتایجی گرفتیم که ارتباط صنعت با دانشگاه تنگاتنگ می باشد. و راه های ارتباط با دانشگاه ذکر شده و فواید این ارتباط آورده شده است . مقدمه :دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدى جامعه در دنیاى دانایى محور کنونى است. اگر در گذشته نیازى به برقرارى رابطه بین این دو نهاد جامعه احساس نمى شده ولى امروز الزام ایجاد چنین ارتباط و تعاملى ب …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *