ترجمه مقاله انگلیسی Grasshopper Optimisation Algorithm Theory and application

الگوریتم بهینه یابی ملخ: تئوری و کاربرد ترجمه فارسی مقاله Grasshopper Optimisation Algorithm: Theory and application 2017  Advances in Engineering Software Journal:   در این فایل ترجمه بخش اصلی یکی از جدیدترین الگوریتم های فرا ابتکاری بهینه یابی یعنی Grasshopper Optimization Algorithm Theory and application ارائه شده است.   فایل مذکور شامل ۱۷ صفحه با فرمت pdf بوده و مقاله اصلی نیز پیوست شده است. چکیده: این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی، که الگوریتم بهینه یابی ملخ (GOA) نامیده می شود را ارائه می دهد و آن را در مسائل چالشی بهینه سازی سازه ها بکار می برد. الگوریتم پیشنهادی بطور ریاضی وار رفتار جمعیت ملخ ها را در طبیعت برای حل مسائل بهینه سازی مدل می کند.   الگوریتم GOA در ابتدا بر روی یک مجموعه مسائل مرجع شامل CEC2005 اعمال شده تا عملکرد کمی و کیفی آن را امتحان و صحت سنجی کند.   این الگوریتم سپس برای پیدا کردن شکل بهینه خرپای ۵۲ عضوی ، خرپای ۳ عضوی و تیر کنسولی اعمال شده تا قابلیت آن را نشان دهد.   نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی قادر است تا نتایج بهتری …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *