پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای

پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۹             انواع طبقه بندی طبقه بندی منابع درآمدها واگذاری دارایی های سرمایه ای واگذاری دارایی های مالی طبقه بندی مصارف اعتبارات هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای تملک دارایی های مالی طبقه بندی عملیات طبقه بندی سازمانی طبقه بندی اقتصادی طبقه بندی منابع منابع دریافت‌های دولت محسوب می‌شوند . در این‌ نوع‌ طبقه‌بندی‌ منابع مالی دولت به سه طبقه «درآمدها»، «واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای»، «واگذاری دارائیهای مالی» تقسیم می‌شوند که همه آنها به صورت پول رفع نیازهای جامعه را برای انجام هزینه‌های دولت ممکن می‌سازند، اما نحوه تدارک آنها از ابعاد مختلف «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «سیاسی» اهمیت بسیار دارد . طبقه‌بندی‌ به صورتی است که‌ امکان‌ برآورد صحیح‌ و نیز اتخاذ تصمیمات‌ درست‌ را در مورد هر یک&zw …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X