پاورپوینت روش شمارش پلاکت

پاورپوینت روش شمارش پلاکت فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۲           روش شمارش پلاکت بااستفاده ازهموسیتومترومیکروسکپ فازکنتراست : نمونه خون وریدی برروی EDTA گرفته می شود.استفاده ازخون مویرگی تغییرات بیشتری رانشان می دهد . محلول رقیق کننده اگزالات آمونیوم۱%درآب مقطراست . نمونه خون به نسبت ۱:۱۰۰بارقیق کننده رقیق می شود . پلاکت درزیرمیکروسکپ فازکنتراست به شکل گردیابیضی که غالبا یک یابیش ازیک زائده دارند دیده می شوند . پلاکتهادر۱۰مربع کوچک (هرطرف ازهموسیتومتر۵مربع)شمرش می شوند.چنانچه تعدادکل پلاکتهای شمرده شده کمتراز۱۰۰است بایدازتعدادمربعهای بیشتری استفاده شود.اگرکل تعدادپلاکتهادرهمه ۵۰مربع کوچک کمتراز۵۰عددباشد،شمارش بایدبارقت ۱:۲۰یا۱:۱۰تکرارشود . محاسبه : شمارش پلاکت=۲۵۰ * رقت * تعدادمربعها/تعدادپلاکتهای شمرده شده CV این روش چنانچه حداقل ۱۰۰پلاکت شمرده شود۱۱%است . خون گرفته شده روی EDTA در۲۰درجه به مدت ۵ساعت ودر۴۰درجه به مدت ۲۴ساعت نتایج رضایت بخشی خواهد داشت .     …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *