پاورپوینت فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام – ۱۶ اسلاید

پاورپوینت فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام – ۱۶ اسلاید


پاورپوینت فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام پاورپوینت فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام پاورپوینت فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام پاورپوینت فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام پاورپوینت فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام • سازمان چیست؟ فلسفه وجودی سازمان از دیدگاه اسلام   از دیدگاه اسلام، انسان ها فطرتاً اجتماعی آفریده شده اند و برای بقا و تکامل خود نیازمند سازمان و تشکیلاتی هستند تا ضمن روابط اجتماعی، از طریق همکاری با یکدیگر به اهداف مورد نظر دست یابند. اصل اجتماعی بودن انسان ، ناشی از فطرت اجتماعی است که قرآن به آن اشاره کرده است. ضرورت سازمان یافتگی و طبع اجتماعی انسان در قرآن ü گروه بندی افراد جامعه برای شناخت مناسب آیه ۱۳ سوره حجرات ü بهره گیری از خدمات افراد در قالب شکل گیری اجتماعات بشری آیه ۳۲ سوره زخرف پاورپوینت فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام   ü وابستگی متقابل افراد جامعه بیکدیگر برای تامین نیازها و خواسته ها آیه ۱۹۵ سوره آل عمران ü روابط اجتماعی ناهماهنگ و اختلاف انگیز، زمینه ساز از هم گسیختگی و پراکندگی اجتماعات انسانی است. آیه ۱۹ …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *