پاورپوینت کلاس زبان (The ways of learning English)


این محصول برای آن دسته از افرادی که به کلاس زبان می روند و دنبال موضوعی برای ارائه در کلاس می گردند کاربرد دارد. فایل ارائه شامل یک فایل پاور پوینت و یک فایل ورد دارای توضیحات کامل و دارای یک فایل ویدیویی می باشد. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X