ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺴﺖ ﺟﻮش ﺑﻪ روش آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی


ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺴﺖ ﺟﻮش ﺑﻪ روش آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی (PHASED ARRAY ULTRASONIC ) آیا می دانید شرکت های بزرگ برای تست خطوط جوش خود از این روش استفاده می کنند. آیا می دانید هزینه یادگیری این دوره ۱۰میلیون تومان است.   …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *