پاورپوینت انگل شناسی – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت انگل شناسی – ۲۵ اسلاید


            این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت انگل شناسی پاورپوینت انگل شناسی پاورپوینت انگل شناسی اهمیت انگل شناسی !!   در سالهای اخیر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شش بیماری مهم انسانی در جهان منتشر است. پنج بیماری از این شش بیماری انگلی است که عبارتند از : شیستوزومیازیس ، مالاریا ، فیلاریازیس ، تریپانوزو میازیس آفریقایی و لیشمانیازیس . بیماری ششم نیز جذام است که عامل باکتریایی دارد . سیمبیوزیس : ارتباط و هم نشینی دو گونه مختلف از موجودات زنده که معمولاً در وهله اول به منظور دریافت غذا ، یکی از دیگری و یا هردو از یکدیگر انجام می گیرد، همزیستی یا  Symbiosis می نامند . در این ارتباط علاوه بر تغذیه محافظت و سایر مزایای همزیستی نیز مطرح هستند.   پاورپوینت انگل شناسی   •پارازیتیسم :   • ارتباط بین انگل و میزبان است که معمولاً میزبان از فعالیتهای حیاتی انگل آسیب می بیند و در واقع انگل بیماریزاست   پا …

پاورپوینت اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس – ۵۲ اسلاید

پاورپوینت اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس – ۵۲ اسلاید


پاورپوینت اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس پاورپوینت اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس پاورپوینت اصول انتقال صحیح بیمار دراورژانس بلند کردن و حرکت دادن بیماران تقریباً در همه مأموریت های اورژانس انجام می شود. یکی از وظایف یک تکنسین فوریت ها این است که بیماران را  به صورتی بی خطر و موثر بلند کرده و حرکت بدهد. او باید این کار را بدون تشدید وضعیت کنونی بیمار یا ایجاد آسیب بیشتر انجام بدهد. او همچنین باید آگاهی کاملی از روشهای بلند کردن و حرکت دادن بیماران بدون ایجاد آسیبی در خودتان داشته باشد . دقت، برنامه ریزی و دانستن روش کار درست در زمان بلند کردن یا حرکت دادن بیماران خیلی مهم است . دو آمبولانس جهت حادثه ای که بیمار با آسیب پشت در آن وجود دارند فرستاده می شوند. شما در یکی از این آمبولانسها هستید. اسم محل مأموریت برای شما آشناست، چون بیست دقیقه پیش هم یک آمبولانس جهت رسیدگی به یک فرد مبتلا به درد سینه اعزام شده بود . نیاز به سه آمبولانس و نوع مأموریت جهت یک محل یکسان شما را گیج می کند. ولی وقتی به محل می رسید متوجه یک مشکل میشوید. یکی از تکنسین ها در زمان انتقال یک بیمارق …

پاورپوینت مالاریا – ۱۰۸ اسلاید

پاورپوینت مالاریا – ۱۰۸ اسلاید


پاورپوینت مالاریا پاورپوینت مالاریا پاورپوینت مالاریا اشکال انطباقی در چرخه زندگی انگل مالاریا نظیر تشکیل هیپنوزوئیت ، عود و نقش محیط اطراف: پلاسمودیوم فالسی پاروم در مناطق گرمسیر اندمیک می باشد لذا برای بقای خود نیازی به ایجاد هیپنوزوئیت ندارد زیرا پشه آنوفل در این مناطق در تمام طول سال وجود دارد. ( مالاریای مداوم) در صورتیکه پلاسمودیوم ویواکس در مناطق معتدل اندمیک می باشد لذا در فصول سردتر سال نظیر پاییز و زمستان که پشه آنوفل کمتر خواهد شد با تشکیل هیپنوزوئیت کبدی در بیمارانی که در فصول گرم مبتلا شده اند شانس بقا  و عود پیدا خواهند کرد. پاورپوینت مالاریا   ناقل مالاریا: پشه های آنوفل در اکثر کشورهای مناطق معتدله و حاره و هرجا که زیستگاه مناسب لاروی وجود دارد یافت میشوند .این پشه ها در شب فعال و خونخواری کرده و در عرض روز در مناطق تاریک و مرطوب مخفی میشوند . پشه های آنوفل مناطق روستائی را ترجیح میدهند ولی این حشرات قادرند در طی یک شب ۲-۱ کیلومتر (وگاها بیشتر) پرواز نموده و در شهرها در داخل چاه، کانالها و حوضچه های آب تخمگذاری نمایند . پاورپوینت مالاریا …

پاورپوینت بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اوّلیه  – ۳۳ اسلاید

پاورپوینت بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اوّلیه  – ۳۳ اسلاید


پاورپوینت بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اوّلیه پاورپوینت بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اوّلیه پاورپوینت بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اوّلیه nبهداشت برای همه (Health for all – HFA) سال ۱۹۷۷ : “بیانیه آلماآتا “ nدر بیانیه رسمی سیّ‌امین مجمع جهانی بهداشت در سال ۱۹۷۷ که به بیانیه آلماآتا معروف است اعلام گردید که     در دهه های آینده هدف اجتماعی و اصلی دولت‌ها و سازمان جهانی بهداشت باید دستیابی همه مردم جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی به سطحی از سلامتی (سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی) باشد که امکان برخورداری از یک زندگی مؤثر ومولد را برای آنان فراهم آورد. nزیربنای سیاست “ بهداشت  برای همه”… پاورپوینت بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اوّلیه ۵- بهداشت و تندرستی باید به عنوان پایه و اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد بنابراین تنها تلاش وزارت بهداشت در این زمینه کافی نبوده، هماهنگی و همکاری سایر بخش‌ها که با توسعه اقتصادی کشور ارتباط دارند چون بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنعت، مسک …

پاورپوینت اورژانس های چشم پزشکی – ۳۵ اسلاید

پاورپوینت اورژانس های چشم پزشکی – ۳۵ اسلاید


پاورپوینت اورژانس های چشم پزشکی  پاورپوینت اورژانس های چشم پزشکی  پاورپوینت اورژانس های چشم پزشکی  اورژانس های چشم پزشکی شامل : § پارگی پلک ها § جسم خارجی ملتحمه یا قرنیه § اجسام خارجی داخل چشم § پارگی های دیواره چشم § خون ریزی های داخل چشم § سوختگی های شیمیایی و حرارتی § اثر اشعه های تشعشعی بر چشم (ماوراء بنفش) § گلوکم زاویه بسته § کاهش ناگهانی دید § اندوقتالمیت پاورپوینت اورژانس های چشم پزشکی  عوارض جسم خارجی داخل چشم   § آهن : سیدروزیس-۲ ماه تا ۲ سال بعد یک فرایند دژنراتیو است که در نهایت باعث کوری می شود. مولکول های آهن با پروتئین داخل سلولی ترکیب شده و باعث مرگ سلولی می شود. علائم بیماری : پاورپوینت اورژانس های چشم پزشکی    شب کوری-اختلال میدان بینایی-کاهش دید-اختلال در ERG     سوختگی های شیمیایی به دو گروه قلیایی و اسیدی تقسیم می شوند : § سوختگی های قلیایی عارضه ی جدی تری نسبت به سوختگی های اسیدی ایجاد می کنند به علت نفوذ به عمق باف …

پاورپوینت مالاریا – ۹۵ اسلاید

پاورپوینت مالاریا – ۹۵ اسلاید


پاورپوینت مالاریا پاورپوینت مالاریا پاورپوینت مالاریا اهداف راهکار RBM : ü افزایش میزان بیماریابی فعال و غیر فعال بویژه در مناطق با انتقال بالا ü افزایش بهبود کیفی بیماریابی اعم از فعال و غیر فعال در من ا طق مختلف کشور ü درمان فوری و مناسب بیماران کشف شده قابل دسترسی به میزان ۱۰۰% ü کاهش موارد انتقال به میزان ۹۵% سال قبل در مناطق اپیدمیک ü افزایش میزان آگاهی جامعه و کارکنان بهداشتی با استفاده از روشهای آموزسی متنوع ü افزایش آمادگی نظام بهداشتی برای پیش بینی اپیدمی مالاریا و مهار آن عواملی که در وخامت مالاریای فالسی پاروم دخالت دارند : پاورپوینت مالاریا   •سرکوب ایمنی •اسپلنکتومی •بارداری •شدت پارازیتمی علل ایجاد کم خونی در مالاریای سخت ü همولیز گلبول های آلوده به انگل ü همولیز گلبول های غیر آلوده ü مصرف هموگلوبین توسط انگل ü افزایش فعالیت طحال و سیستم رتیکولواندوتلیال ü اثرات مهاری TNF بر روی مغز استخوان ü اختلال در اریتروپویزیز ü کاهش سطح …

پاورپوینت روش اجرایی کمکهای اولیه – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت روش اجرایی کمکهای اولیه – ۳۰ اسلاید


پاورپوینت روش اجرایی کمکهای اولیه  پاورپوینت روش اجرایی کمکهای اولیه  پاورپوینت روش اجرایی کمکهای اولیه    این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید: سرنخ های محیطی (خارجی) – سرنگ تزریق انسولین و یا ویژه تزریق اپی نفرین  که نشانگر استعداد بیمار به شوک آنا فیلاکتیک  و یا ابتلاء به بیماری قندی می باشد.   – اسپری های استنشاقی معمولا همراه مبتلایان به آسم و یا آنژین صدری دیده می شوند.   – دستبندهای هشدار پزشکی : نشانگر سابقه بیماری و یا شماره تلفنی می باشند که می توان با توجه به متن آن در مورد تاریخچه پزشکی مصدوم اطلاع یافت.   پاورپوینت روش اجرایی کمکهای اولیه    – داروها: نیتروگلیسرین برای آنژین صدری و فنی توئین برای درمان صرع مصرف می شوند و وجود قرص های رفع کننده سوء هاضمه میتواند نشانگر وجود زخم در دستگاه گوارش باشد. ارزیابی علائم تذکر: همیشه در نظر داشته باشید که وجود درد شدید در یک محل ممکن است ضایعه جدی تر و خطر سازتر ولی کم دردتر را در نقطه دیگری از بدن تحت ال …

تحقیق درباره خصوصیات دارویی ضد قارچی

تحقیق درباره خصوصیات دارویی ضد قارچی


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۰     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آمفوتریسین ب آمفوتریسین ب به عنوان مفید ترین دارو برای درمان بیشترین عفونت های عمقی قارچی باقی مانده است این دارو همراه فلوسیتوزین در درمان کاندیدوزیس و کریپتوکوکوزیس استفاده شده است و این ترکیب اغلب نسبت به آمفوتریسین ب به تنهایی ارجحیت دارد در اکثر موارد پلاستومایکوزیس ، کاندیدوزیس ، کوکسیدیوئید و مایکوزیس ، کریپتوکوکوزیس ، هیستوپلاسموزیس و پاراکوکسیدیوئید و مایکوزیس به تستهای MIC نیازی نمی باشد استرینهای غیر حساس اغلب دیده می شوند عوامل سپرژیلوزیس و موکومایکوزیس در پاسخ به آمفوتریسین ب بسیار متغیر هستند و در مورد این دو قارچ بهتر است تستهای MIC  را انجام دهیم . شروع درمان با آمفوتریسین ب به صورت داخل وریدی با دز ۱ میلی گرم  معمول می باشد اگر این مقدار دارو تحمل گردید دز دارو را به …

تحقیق درباره خرما

تحقیق درباره خرما


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه نخل خرما از گیاهانی است که کشت آن در قدیم در منطقه های جنوبی کشور متداول بوده است و در حال حاضر کشور ما از تولیدکنندگان مهم آن به شمار می رود به طوری که ایران دومین کشور دنیا از نظر تولید خرما می باشد. خرما میوه ای بسیار مغذی ، زود هضم و انرژی زا می باشد. قسمت عمده مواد تشکیل دهنده خرما مواد قندی می باشد. خرما با داشتن ویتامین آ به مقدار زیاد و ویتامین های B,C و فسفر، کلسیم،پتاسیم ،چربی و مواد ازت دار از نظر ارزش غذایی بسیار مهم است. تاریخچه خرما خرما یکی از گیاهانی است که در ازمنه ماقبل تاریخ در مناطق بین مدار ۲۹ تا ۳۹ درجه عرض شمالی توسط مردم بومی کشت شده و در طی قرون متمادی مهمترین منبع نیرو و تغذیه انسانی بوده است. پیدایش درختان خرما در جهان از دوران دوم زمین شناسی یعنی دوره تریاس ژ …

توضیح مختصری از تغذیه و مصرف چربی ها به صورت پاورپوینت

توضیح مختصری از تغذیه و مصرف چربی ها به صورت پاورپوینت


توضیحی مختصر از پروژه تغذیه در قالب ۱۵ اسلاید با فرمت powerpoint.ppt و ۹ صفحه word             فهرست          2.مقدمه ۳٫تغذیه ۴٫چربی و کلسترول خون 5.اثرات چربی در بدن۶٫چربی خوب در بدن۷٫ توصیه های بهداشتی در مورد چربی ها مقدمه بدن ما از بافت های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام نقش حیاتی و مهمی در بدن به خود اختصاص داده اند. همانطور که میدانید یکی از بافت های بدن که نقش حفاظتی و گرمایی و ذخیره ای دارد بافت چربی است پس بدن تا حدودی نیازمند این بافت مفید است ولی همان طورکه می دانید استفاده ی بیش از حد از هر چیزی می تواند خطرات زیان بار و غیر قابل جبرانی را به بار اورد.ذخیره ی بیش از حد چربی در بدن سبب بیماری هایی نظیر:قلبی و عروقی  –  کبد چرب و فشار خون بالا و … در پی خواهد داشت.  ذخیره ی چربی در بدن از همان دوران خردسالی و حتی می توان گفت از دوران جنینی شروع می شود و تا زمان مرگ فرد ادامه میابد پس هر فرد بالغ باید رژیم غذایی متناسب داشته باشد.       تغذیه   همان …

پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوا ( نمونه برداری از بخارات و گازها)

پاورپوینت روش نمونه برداری از آلاینده های هوا ( نمونه برداری از بخارات و گازها)


توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع روش نمونه برداری از آلاینده های هوا ( نمونه برداری از بخارات و گازها)،در قالب ppt و در ۳۰ اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: انواع روشهای نمونه برداری از گازها و بخارات: نمونه برداری با جاذبهای سطحینمونه برداری با جاذبهای سطحی آغشته به ترکیبات شیمیایینمونه برداری با فیلترهای آغشته به ترکیبات شیمیایینمونه برداری با بطریهای گاز شوینمونه برداری با روشهای قرائت مستقیم   زغال فعال:  زغال فرم بی شکل کربن است که در نتیجه سوختن بسیاری از مواد کربن دار تشکیل شده و  با حرارت دادن همراه با بخار در درجه حرارت C 900-800 به زغال فعال تبدیل می گردد. موسسه بهداشت و ایمنی شغلی در آمریکا   زغال فعالی  که منشأ  پوست نارگیل یا پترولیوم داشته را جهت  نمونه برداری از مواد شیمیایی توصیه نموده است. زغال فعال مهم ترین و در عین حال پر استفاده ترین  وسیله نمونه برداری از  گاز ها و بخارات در هوای محیط کار می باشد. زغال فعال پس از جنگ جهانی اول جهت نمونه‌‌برداری از گازها و بخارات مورد استفاده قر …

پاورپوینت ووشرری بانکروفتی

پاورپوینت ووشرری بانکروفتی


توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع ووشرری بانکروفتی،در قالب ppt و در ۳۷ اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: چرخه ی زندگی: انسان تنها میزبان قطعی کرم است و انتقال عفونت نیاز به گونه های مناسب پشه دارد کرمهای بالغ ماده به طول ۱۰ـ ۸ سانتی متردر عروق لنفاوی و میکروفیلرها در خون و لنف زندگی می کنند. کرمهای بالغ نر و ماده به صورت کاملا پیچ خورده در گره های متسع عروق لنفاوی و سینوسهای غدد لنفاوی قرار دارند. طول زندگی ووشرریا بانکروفتی در انسان، قریب به ۵ سال تخمین زده شده است. میکروفیلرها که در طی خونخواری پشه وارد بدن آن شده اند به عضلات مهاجرت می کنند. پس از ۲۰ـ ۶ روز رشد، لاروها از عضلات خارج شده و با ایجاد آسیب های قابل توجهی به خرطوم پشه می روند. وجود ۳ میکروفیلر در هر میلی متر مکعب خون مطلوب ترین میزان عفونت را در پشه ایجاد می کند. 5/0 میکروفیلر در هر میلی متر مکعب باعث ایجاد عفونت نمی شود و ۱۰ میکروفیلر در هر میلی متر مکعب خون، باعث مرگ پشه می شود.و . . .     فهرست مطالب: چرخه ی زندگی آسیب شناسی و نشانه شناسی فیلاریازیس بدون علا …

پاورپوینت مصرف صحیح روغن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت مصرف صحیح روغن – ۲۰ اسلاید


پاورپوینت مصرف صحیح روغن پاورپوینت مصرف صحیح روغن پاورپوینت مصرف صحیح روغن امروزه در کشور ما از هر ۸۰۰ نفری که روزانه فوت میکنند متاسفانه ۳۰۰ نفر آنها بعلت بیماریهای قلبی عروقی است .   بر اساس نظرات متخصصین تغذیه و قلب یکی از عوامل بسیار مهم در بروز این بیماری ؛ نوع و میزان مصرف روغنهای خوراکی است .   مصرف سرانه چربی در استان ما روزانه ۴۹ گرم است  ؛درحالیکه  میانگین مصرف کشوری ۴۶ گرم در روز گزارش شده است .   پاورپوینت مصرف صحیح روغن     مقایسه این وضعیت با بار بیماریهای قلبی عروقی در کشور و استان؛ آینده نگران کننده ای را ترسیم میکند .    بنابراین انجام مداخلات آمو زشی ؛ بهداشتی و اطلاع رسانی ؛ اصلاح باورها و تغییر رفتار یک ضرورت است .       پاورپوینت مصرف صحیح روغن   n نقش چربیها در بدن: ۱- منبع انرژی هستند. ۲- سیر کننده هستند . ۳- حلال ویتامین های محلول در چربی ( A.D.E.K )هستند. ۴- به غذا طعم و مزه میدهند . ۵- باعث رشد میشوند . ۶- موجب افزایش اشتها میشوند . ۷-تامین اسیدهای چرب ضروری بدن ۸- و …

تحقیق درباره حمله قلبی

تحقیق درباره حمله قلبی


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۰     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : حمله قلبی   سکته قلبی با چه نشانه هائی بروز می کند؟ سکته قلبی ممکن است با یکی از موارد زیر خود را نشان دهد: * ناراحتی سینه ( بیشتر ناحیه پشت جناغ) که به صورت درد، احساس سوزش، احساس خفقان و سنگینی بروز می کند و ممکن است به فک تحتانی، ناحیه پشت، کتف و یا هر دو دست انتشار یابد. شدت این علامت در افراد مختلف متفاوت است و ممکن است از یک سوزش یا درد خفیف تا درد شدید و غیر قابل تحمل بروز کند ( فراموش نکنیم سکته قلبی همیشه با درد شدید همراه نیست ، بلکه ممکن است حتی یک سوزش خفیف پشت جناغ که بیش از چند دقیقه طول بکشد، حاکی از بروز سکته قلبی در فرد باشد. * تهوع ، استفراغ یا تعریق سرد می تواند با این درد همراه باشد. * احساس تنگی نفس ناگهانی * احساس ضعف مفرط، تپش قلب، سنکوپ( از دست دادن هوشیاری و …

تحقیق درباره حمله قلبی چیست؟

تحقیق درباره حمله قلبی چیست؟


↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه قلب یک تلمبه عضلانی است که در سینه قرار دارد و بطور مداوم در حال کار کردن و تلمبه زدن است. قلب بطور شبانه روزی خون را به سرتاسر بدن تلمبه می‌کند. در حدود ۱۰۰۰۰۰ بار در روز قلب ضربان می‌زند. برای اینکه قلب بتواند این کار سنگین را انجام دهد نیاز دارد که توسط شریانهای کرونری ، به عضله خودش هم خونرسانی مناسبی صورت پذیرد . حمله قلبی چیست؟ هر ۳۳ ثانیه، یک نفر به خاطر بیماریهای قلب و عروق می میرد، یعنی اولین علت مرگ و میر در آمریکا. از آنـجائیکه بیشتـر این مرگ ها به خاطر بیماریهای کرونری قلب هستند، یعنی بیش از ۴۸۰۰۰۰ مـرگ در سال، این نکتـه اهـمیت دارد کـه تا آنجا که مـی توانید در باره حمله قلبی یاد بگیرید. مشکلات قلبی را نادیده نگیرید. این مساله مرگ و زندگی است!به عنوان م …