پاور پوینت (اسلاید) بازرسی فنی با استفاده از آزمونهای غیر مخرب (NDT)

پاور پوینت (اسلاید) بازرسی فنی با استفاده از آزمونهای غیر مخرب (NDT)  این پاور پوینت دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت بازرسی فنی...
ادامه مطلب

پاورپوینت سنجش دانشجو (ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای)

پاورپوینت سنجش دانشجو (ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای) پاورپوینت سنجش دانشجو (ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای) فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۴۰             آزمون های عینی Objective Tests آزمونهایی که در...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) آزمون‌های آماری

پاور پوینت (اسلاید) آزمون‌های آماری  این پاور پوینت دارای ۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت آزمون‌های آماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) آزمون‌های چند گزینه‌ای

پاور پوینت (اسلاید) آزمون‌های چند گزینه‌ای  این پاور پوینت دارای ۱۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت آزمون‌های چند گزینه‌ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) آزمون‌های غیر مخرب

پاور پوینت (اسلاید) آزمون‌های غیر مخرب  این پاور پوینت دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت آزمون‌های غیر مخرب  کاملا فرمت بندی و تنظیم...
ادامه مطلب