کتاب طراحی و کنترل یک آسانسور ۴ طبقه با آردوینو

کتاب طراحی و کنترل یک آسانسور ۴ طبقه با آردوینو فرمت زیپ شده این کتاب epub و تعداد صفحات آن ۱۰۰ صفحه است. این کتاب شامل دو فصل کلی است. فصل اول طراحی یک آسانسور ۴ طبقه با میکروی ATmega16...
ادامه مطلب