پاورپوینت درس پنجم پیام های آسمان پایه نهم رهبری در دوران غیبت

پاورپوینت درس پنجم پیام های آسمان پایه نهم رهبری در دوران غیبت               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۵ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمان پایه نهم خورشید پنهان

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمان پایه نهم خورشید پنهان               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۰ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایه نهم همدلی و همراهی

پاورپوینت درس هشتم پیام های آسمان پایه نهم همدلی و همراهی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۷ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمان پایه نهم احکام نماز

پاورپوینت درس هفتم پیام های آسمان پایه نهم احکام نماز               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس ششم پیام های آسمان پایه نهم وضو، غسل و تیمم

پاورپوینت درس ششم پیام های آسمان پایه نهم وضو، غسل و تیمم               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس نهم پیام های آسمان پایه نهم انقلاب اسلامی ایران

پاورپوینت درس نهم پیام های آسمان پایه نهم انقلاب اسلامی ایران               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۵ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس دوم پیام های آسمان پایه نهم در پناه ایمان

پاورپوینت درس دوم پیام های آسمان پایه نهم در پناه ایمان               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه نهم راهنمایان الهی

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه نهم راهنمایان الهی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۳ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس اول پیام های آسمان پایه نهم تو را چگونه بشناسم

پاورپوینت درس اول پیام های آسمان پایه نهم تو را چگونه بشناسم               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۶ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس دهم پیام های آسمان پایه نهم مسئولیت همگانی

پاورپوینت درس دهم پیام های آسمان پایه نهم مسئولیت همگانی               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۳ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمان پایه نهم جهاد

پاورپوینت درس دوازدهم پیام های آسمان پایه نهم جهاد               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۹ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمان پایه نهم انفاق

پاورپوینت درس یازدهم پیام های آسمان پایه نهم انفاق               نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۵ اسلاید   این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب...
ادامه مطلب