پاورپوینت درس سوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره محمد

پاورپوینت درس سوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره محمد این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس سوم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره احقاف

پاورپوینت درس سوم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره احقاف این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس یکم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره زخرف

پاورپوینت درس یکم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره زخرف این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس یکم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره شوری

پاورپوینت درس یکم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره شوری این پاورپوینت آموزشی و جذاب در ۱۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای...
ادامه مطلب

پاورپوینت درس دوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره جاثیه

پاورپوینت درس دوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره جاثیه این پاورپوینت آموزشی و جذاب در۱۴ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش...
ادامه مطلب