کتاب آموزش نرم افزار اکسل Excel 2019 Bible سال انتشار (۲۰۱۹)

کتاب آموزش نرم افزار اکسل Excel 2019 Bible سال انتشار (۲۰۱۹) کتاب آموزش نرم افزار اکسل Excel 2019 Bible سال انتشار (۲۰۱۹) فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 1089 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو...
ادامه مطلب

کتاب آموزش نرم افزار اکسل Exploring Microsoft Office Excel 2016 Comprehensive

کتاب آموزش نرم افزار اکسل Exploring Microsoft Office Excel 2016 Comprehensive کتاب آموزش نرم افزار اکسل Exploring Microsoft Office Excel 2016 Comprehensive ناشر کتاب: (Pearson (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 845 صفحه است. فایل PDF با بهترین...
ادامه مطلب