پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر پالادیم در ۲۴ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر پالادیم در ۲۴ اسلاید                 پالادیوم یا پالادیم از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Pd و عدد اتمی آن ۴۶ است، و یکی از فلزات کمیاب است و...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر نقره در ۳۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر نقره در ۳۹ اسلاید                 نقره یک عنصر شیمیایی با علامت Ag است. نقره فلزی نرم، سفیدرنگ، براق و جذاب است که در بین تمام عناصر، بالاترین میزان رسانایی الکتریکی و...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر کادمیم در ۲۱ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر کادمیم در ۲۱ اسلاید                 کادمیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Cd و عدد اتمی 48 قرار گرفته است. کادمیم عنصری نسبتا” کمیاب ، نرم ،...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر ایندیم در ۱۸اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر ایندیم در ۱۸اسلاید                 ایندیم ، عنصر شیمیایی است که با نشان In و عدد اتمی 49 در جدول تناوبی وجود دارد. این فلز حقیقی کمیاب که نرم و چکش‌خوار بوده و...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر قلع در ۲۶ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر قلع در ۲۶ اسلاید                 قلع عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Sn وعدد اتمی 50 وجود دارد.این فلز ضعیف  چکش خوار و نقره ای که به...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر روتنیم در ۱۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر روتنیم در ۱۹ اسلاید                 روتنیم یک عنصر سخت و شکننده واسطه با ظاهر فلزی سفید- نقرهی ای رنگ می باشد. به خاطر مقاومت ویژه...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر رودیم در ۳۰ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر رودیم در ۳۰ اسلاید                 ردیوم یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن ، Rh و عدد اتمیآن ۴۵ می‌باشد. ردیوم که از فلزات...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر مولیبدن در ۳۸ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر مولیبدن در ۳۸ اسلاید                 مولیبدنم ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Mo و عدد اتمی 42 قرار دارد. مولیبدنم ، یک فلز واسطه می‌باشد. خالص...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر زیرکونیم در ۲۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر زیرکونیم در ۲۹ اسلاید                 زیرکونیوم عنصر چهلم جدول تناوبی است. نام این عنصر از سنگ معدنی زیرکن (zircon)، مهمترین منبع آن و واژه فارسی «زرگون» گرفته...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر نیوبیم در ۲۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر نیوبیم در ۲۹ اسلاید                 نوبیوم یا کلومبیوم ، یک عنصر شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن Nb و عدد اتمی آن ۴۱ می‌باشد. نوبیوم یک فلز خاکستری و نرم بوده...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر استرانسیم در ۴۵ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر استرانسیم در ۴۵ اسلاید                 استرانسیوم ، یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Sr و عدد اتمی آن ۳۸ می‌باشد. استرانسیوم ، یک فلز قلیایی است که به...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر ایتریم در ۲۲ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر ایتریم در ۲۲ اسلاید                 ایتریوم یکی از عناصر شیمایی جدول تناوبی است که نماد آن Y و عدد اتمی آن ۳۹ می‌باشد. این عنصر ، فلز انتقالی براق و سفید...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر برم در ۱۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر برم در ۱۹ اسلاید                 برم ( bromos یونانی ، بمعنای بوی گند ) بوسیله “Antoin Balard” در سال ۱۸۲۶ کشف شد، اما تا...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر کریپتون در ۲۱ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر کریپتون در ۲۱ اسلاید                 کریپتون (Krypton) عنصر شیمیایی با نشانهٔ Kr، عدد اتمی ۳۶، جرم اتمی ۸۳٫۸۰، شش ایزوتوپ پایدار و چند ایزوتوپ ساختگی پرتوزا دارد. از گروه گازهای نجیب و تناوب...
ادامه مطلب

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر روی در ۶۶ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کامل عنصر روی در ۶۶ اسلاید                 روی ، یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن Zn و عدد اتمی آن ۳۰ می‌باشد.  آلیاژهای روی از قرنها پیش استفاده می‌شده...
ادامه مطلب