پاور پوینت (اسلاید) بدیع (رشته زبان و ادبیات فارسی)

پاور پوینت (اسلاید) بدیع (رشته زبان و ادبیات فارسی)  این پاور پوینت دارای ۱۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت بدیع (رشته زبان و ادبیات...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) دستور زبان و ادبیات فارسی

پاور پوینت (اسلاید) دستور زبان و ادبیات فارسی  این پاور پوینت دارای ۱۸۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت دستور زبان و ادبیات فارسی  ...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) ادبیات فارسی

پاور پوینت (اسلاید) ادبیات فارسی … دریافت فایل
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) ادبیات

پاور پوینت (اسلاید) ادبیات  این پاور پوینت دارای ۳۹۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت ادبیات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه ...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) ادبیات معاصر (نظم)

پاور پوینت (اسلاید) ادبیات معاصر (نظم)  این پاور پوینت دارای ۱۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت ادبیات معاصر (نظم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) درس هفتم ادبیات سوم راهنمایی

پاور پوینت (اسلاید) درس هفتم ادبیات سوم راهنمایی  این پاور پوینت دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت درس هفتم ادبیات سوم راهنمایی  کاملا...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) ادبیات فارسی درس چهارم و پنجم

پاور پوینت (اسلاید) ادبیات فارسی درس چهارم و پنجم  این پاور پوینت دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت ادبیات فارسی درس چهارم و...
ادامه مطلب