پاورپوینت کلاس زبان (The ways of learning English)

پاورپوینت کلاس زبان (The ways of learning English) این محصول برای آن دسته از افرادی که به کلاس زبان می روند و دنبال موضوعی برای ارائه در کلاس می گردند کاربرد دارد. فایل ارائه شامل یک فایل پاور پوینت و...
ادامه مطلب

پاورپوینت پرستار، حقوق بیمار و ارائه خدمات بالینی

پاورپوینت پرستار، حقوق بیمار و ارائه خدمات بالینی پاورپوینت پرستار، حقوق بیمار  و ارائه خدمات بالینی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۴۲               مفاهیم و واژه ها حقوق: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر...
ادامه مطلب

پاورپوینت اصول طراحی اسلاید در ارائه شفاهی

پاورپوینت اصول طراحی اسلاید در ارائه شفاهی پاورپوینت اصول طراحی اسلاید در ارائه شفاهی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۴۴           هدف اسلاید های استاندارد و کامل یکی از موثرترین عوامل برای یک ارائه موفق است....
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) ارائه معیارهائی برای انتخاب یک روش معماری سازمانی

پاور پوینت (اسلاید) ارائه معیارهائی برای انتخاب یک روش معماری سازمانی  این پاور پوینت دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت ارائه معیارهائی برای...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی تکنولوژی

پاور پوینت (اسلاید) ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی تکنولوژی  این پاور پوینت دارای ۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت ارائه الگویی جهت تدوین استراتژی...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) ارائه روشی برای شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی

پاور پوینت (اسلاید) ارائه روشی برای شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی  این پاور پوینت دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت ارائه روشی برای...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) ارائه تکنیک کاربردی جهت تدوین نقشه دانش در سازمان

پاور پوینت (اسلاید) ارائه تکنیک کاربردی جهت تدوین نقشه دانش در سازمان  این پاور پوینت دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت ارائه تکنیک...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

پاور پوینت (اسلاید) شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  این پاور پوینت دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت شیوه ارائه مطالب علمی و...
ادامه مطلب

پاور پوینت (اسلاید) آموزش به مددجو در ارائه خدمات بالینی

پاور پوینت (اسلاید) آموزش به مددجو در ارائه خدمات بالینی  این پاور پوینت دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل پاور پوینت آموزش به مددجو در...
ادامه مطلب