کتاب اینترنت اشیا به کمک رزبری پای-آردوینو برای پروژه های خانگی

کتاب اینترنت اشیا به کمک رزبری پای-آردوینو برای پروژه های خانگی فرمت کتاب زیپ شده به صورت PDF وتعداد صفحات ۵۸۲ است. فصول کتاب به شرح زیر است. فصل ا آشنایی با اینترنت اشیا فصل۲ سیستم نظارت دمای اتاق فصل۳...
ادامه مطلب