پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی

پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، ارزیابی تست های تشخیصی  بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : Specificityسالم یابفقط سالم ها رو در کنه برن خونه، مریضها به ما چه!How good is the test at correctly excluding people...
ادامه مطلب