جزوه بیماریهای متابولیک گاو

جزوه بیماریهای متابولیک گاو جزوه بیماریهای متابولیک گاو( Bovine metabolic disease )   شامل : اسیدوز شکمبه در گاو ( Ruminal lactic acidosis )     آلکالوز شکمبه در گاو ( Alkalosis )     تب شیر یا فلجی پس از زایمان...
ادامه مطلب