تحقیق آشکار ساز اشعه ایکس Detectors

تحقیق آشکار ساز اشعه ایکس Detectors دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، آشکار ساز پرتو X بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : انواع طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس انواع طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (X-Ray Fluorescence Spectroscometer) بر اساس ویژگی...
ادامه مطلب

تحقیق پراش اشعه ایکس

تحقیق پراش اشعه ایکس دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، پراش پرتو ایکس بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : وقتی جسم کدری میان یک پرده و یک چشمه نقطه‌ای نور قرار گیرد، سایه‌ای پیچیده متشکل از نواحی روشن و تاریک...
ادامه مطلب