پاورپوینت اصول علم و سیاست

پاورپوینت اصول علم و سیاست دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، اصول علم و سیاست بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت : فهرست : -مثالهایی از منابع قدرت ۱-۱-شخصیت ۲-۱ سازمان۳-۱ مالکیت ۲- مثالهایی از ابزار های قدرت۱-۲ تشویق ۲-۲ تنبیه ۳-۲ تنبیه...
ادامه مطلب